Tải ứng dụng AloGuru nhận ngay 50k

    Từ 12/07 đến 31/07/2018, khi giới thiệu bạn bè đăng ký AloGuru bằng ứng dụng cả 2 cùng được nhận 50 Guru Coin (tương đương 50.000 đồng) cho mỗi người. Hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân, người quen và cả người không quen, cùng trải nghiệm cảm giác …

    Đánh giá 5 sao nhận ngay card 50k

    Chương trình này chỉ áp dụng cho các đánh giá tại Apple Store nhé! Các bạn ơi, bạn có biết chính những chia sẻ hay phản hồi (feedback) từ bạn là động lực để mỗi ngày AloGuru nỗ lực phát triển hơn không. AloGuru rất muốn nghe nhiều hơn từ …

    Nhận ngay 50.000 đồng khi giới thiệu AloGuru

    Từ 14/06 đến 30/06/2018, khi giới thiệu bạn bè sử dụng AloGuru cả 2 cùng được nhận 50 GuruCoin(tương đương 50.000 đồng) cho mỗi người. Hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân, người quen và cả người không quen, cùng trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi sử dụng nền …

Tải ứng dụng AloGuru nhận ngay 50k

Từ 12/07 đến 31/07/2018, khi giới thiệu bạn bè đăng ký AloGuru bằng ứng dụng cả 2 cùng được nhận 50 Guru Coin (tương đương 50.000 đồng) cho mỗi người. Hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân, người quen và cả người không quen, cùng trải nghiệm cảm giác …

Đánh giá 5 sao nhận ngay card 50k

Chương trình này chỉ áp dụng cho các đánh giá tại Apple Store nhé! Các bạn ơi, bạn có biết chính những chia sẻ hay phản hồi (feedback) từ bạn là động lực để mỗi ngày AloGuru nỗ lực phát triển hơn không. AloGuru rất muốn nghe nhiều hơn từ …

Nhận ngay 50.000 đồng khi giới thiệu AloGuru

Từ 14/06 đến 30/06/2018, khi giới thiệu bạn bè sử dụng AloGuru cả 2 cùng được nhận 50 GuruCoin(tương đương 50.000 đồng) cho mỗi người. Hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân, người quen và cả người không quen, cùng trải nghiệm cảm giác tuyệt vời khi sử dụng nền …

Di chúc hợp pháp là như thế nào?

Di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp là hành vi pháp lý đơn phương của người có tài sản muốn để lại tài sản đó cho người khác sau khi mình đã mất. Để di chúc hợp pháp và có hiệu lực, được đưa vào áp dụng, đảm bảo quyền lợi của người …

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP mới nhất

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ Số: 05/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động ______________________   Căn cứ Luật …

Mẫu đơn xin nghỉ phép Tiếng Anh

Mẫu đơn xin nghỉ phép Tiếng Anh

Trong công việc, vì một số lý do cần đơn xin nghỉ phép tiếng Anh hoặc mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ. Tuy nhiên, các mẫu trên internet hiện tại quá sơ sài. Vì vậy Aloguru xin chia sẻ đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh với bạn đọc …

Luật hôn nhân gia đình 2015 mới nhất

Luật hôn nhân gia đình 2015

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt …

Art & Artie perform at the 2005 B.O.R.E.D. Tour.

voobaha

Art & Artie performed an acoustic set at the 2005 B.O.R.E.D. tour, June 11, 2005 at the Player’s Second Stage Theater, California State University Long Beach. SOUNDCHECK BARNES & BARNES: LIVE Art & Artie are joined in a rousing chorus of Fish Heads by Dr. Demento and Lumanian Junior Cheese Inspector Glee Club …

Hi guys and gals!

voobaha

It’s your Guardian Artie here. The one who looks after all of you. I make sure you’re eating your vegetables and changing your socks everyday. You know, we’ve been “Barnesing” off and on for about 35 years now. Some of you may not even be 35 years old! Wow. I …

‘FISH HEADS” THE ANIMATED SERIES

voobaha

‘FISH HEADS” THE ANIMATED SERIES… is in the beginning stages of “happening” in a real bigtime shobiz way! REALLY!  Will it become a reality? Who knows? But major meetings are unfolding with legitimate heads of networks, etc! It could be the greatest animated series ever created! Then again… “DERAILROADED” is …

OPBOPACHOP

OPBOPACHOP

The first all new CD from Barnes and Barnes in 18 years Opbopachop now at CD Baby Barnes and Barnes. A spectacular one of a kind duo. A handsome pair. Art and Artie. The original “2 friends with a 4 track” artists. Mostly dormant for 18 years. Semi-retired. They had released …