1 lớp mẫu giáo tư thục có tối đa 70 trẻ

1/ Hết năm 2018, cả nước có 386 cơ sở đào tạo lái xe

Ngày 13/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1228/QĐ-BGTVT về việc bổ sung Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Theo Quy hoạch này, đến hết năm 2018, toàn quốc có tổng số 386 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, trong đó mở mới 43 cơ sở, còn lại 343 cơ sở nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo. Vùng đồng bằng sông Hồng có nhiều cơ sở nhất với 107 cơ sở, riêng Hà Nội mở mới 07 cơ sở. Tiếp đó là vùng Đông Nam Bộ với 95 cơ sở.

Bên cạnh đó, sẽ quy hoạch toàn quốc có tổng số 155 trung tâm sát hạch lái xe cơ giới, trong đó mở mới 36 trung tâm. Vùng đồng bằng sông Hồng vẫn là vùng có nhiều trung tâm sát hạch lái xe cơ giới nhất với 47 trung tâm, sau đó là vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với 31 trung tâm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2/ 1 lớp mẫu giáo tư thục có tối đa 70 trẻ

Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung ngày 30/05/2018 tại Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT.

Cụ thể, số trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 70 trẻ. Trẻ em trong mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức theo độ tuổi và số lượng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Trước đây, Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT quy định số trẻ em trong 01 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là không quá 50 trẻ.

Quy định mới cũng ghi nhận nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ cấu tổ chức bao gồm: Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; tổ trưởng tổ chuyên môn; giáo viên, nhân viên và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Tổ trưởng chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của cha mẹ và phải đăng ký hoạt động với UBND cấp xã, đảm bảo các điều kiện về đầu tư và hoạt động lĩnh vực giáo dục.

UBND cấp xã chỉ đạo tổ chức kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và nhóm trẻ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

3/ Từ 1/8 áp dụng tiêu chuẩn mới với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập. Theo đó, viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo 04 tiêu chuẩn chung sau:

– Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

– Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của ngành.

– Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

– Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác gồm: Có phẩm chất, đạo đức tốt; Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ; Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; Có lý lịch rõ ràng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

4/ Đến 2025, 100% hộ dân nơi thưởng xuyên xảy ra thiên tai có nởi ở an toàn

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ nhận định thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng (ước tính thiệt hại hàng năm từ 1,0 – 1,5% GDP). Chính phủ đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

– 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn;

– Giảm 30% thiệt hại về người do thiên tai so với giai đoạn 2015 – 2020;

– 100% chính quyền các cấp, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai;

– 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra…

Theo đó, giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên gồm: Đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; Phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trong nhà trường, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 18/06/2018.

5/ Tháng 10/2019, trình quốc hội bộ luật lao động sửa đổi

Ngày 08/6/2018, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 57/2018/QH14 về xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018. Đáng chú ý, chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2019 có các dự án nổi bật như:

Tháng 10/2019, trình Quốc hội thông qua: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)…

Đồng thời, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi).

Thêm vào đó, bổ sung vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2018 đã được thông qua trước đây các dự án: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Trẻ em…; và đưa ra khỏi chương trình các dự án: Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Công an xã.

Thời gian trình nhiều dự án cũng được điều chỉnh: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 05 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 06); Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 05 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 08).

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *