Quy chuẩn về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

1/ Quy chuẩn về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ngày 20/5/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời tại Thông tư 04/2018/TT-BXD.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời” – QCVN 17:2018/BXD. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng, lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng có sẵn.

Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng, trong quy chuẩn này gồm:

Bảng quảng cáo; Hộp đèn; Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời; Biển hiệu; Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng.

Cụ thể, nguyên tắc khi lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời: Biển hiệu phải đặt treo/gắn/ốp sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Nếu biển hiệu treo ngang cổng hoặc lối vào phải đảm bảo khoảng cách thông thủy từ mép dưới biển xuống điểm cao nhất của mặt lối đi không nhỏ hơn 4,25 m…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

2/ Áp dụng giá khám chữa bệnh BHYT mới từ 15/7

Ngày 30/5/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Thông tư này quy định:

Giá khám bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I là 33.100 đồng; bệnh viện hạng II là 29.600 đồng, hạng III là 26.200 đồng, hạng IV và trạm y tế xã là 23.300 đồng. Hội chẩn để xác định ca bệnh khó là 200.000 đồng.

Giá dịch vụ ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu dao động từ 221.200 đồng – 401.300 đồng, tùy từng hạng bệnh viện.

Giá dịch vụ siêu âm là 38.000 đồng; chụp X quang phim từ 47.000 đồng – 66.000 đồng…

Thông tư cũng quy định về mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể như:

Nếu người bệnh khám bệnh tại khoa khám bệnh, sau đó vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì vẫn được tính là một lần khám bệnh.

Trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế, người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 02 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 01 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh không quá 02 lần mức giá của 01 lần khám.

Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở y tế đã được khám, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở y tế đó để khám lại ngay trong ngày và được thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 02 trở đi trong một ngày.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

3/ Sửa đổi, thay thế nhiều thủ tục trong lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm

Tại Quyết định 1194/QĐ-BGTVT ngày 08/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể, ban hành mới thủ tục Cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị cho người nước ngoài đã có Giấy phép lái tàu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục cấp Trung ương và 09 thủ tục do cả Trung ương và địa phương giải quyết thuộc lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm.

Ngoài ra, quyết định này cũng công bố danh mục 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường săt, gồm: Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt… và thay thế 06 thủ tục lĩnh vực đường sắt như: Đăng ký lại phương tiện giao thông đường săt; Cấp lại Giấy phép lái tàu…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

4/ Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới sách giáo khoa phổ thông

Ngày 18/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng nhận định việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới chưa bảo đảm theo lộ trình; việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của các địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Phê duyệt, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới và tổ chức biên soạn một bộ sách đủ các môn học ở các lớp,
đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, khả thi;

khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

– Tổ chức thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa để các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sử dụng trong nhà trường.

– Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trường trường phổ thông; rà soát, đánh giá năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn.

– Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên; xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm…

5/ Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế

Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2018, và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

Một trong những điểm mới của Nghị định này là bỏ quy định học sinh Việt Nam dưới 5 tuổi không được học các chương trình đào tạo nước ngoài. Thay vào đó, Nghị định này chỉ yêu cầu số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh.

Cũng theo Nghị định này, thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

Trong khi đó, thời hạn liên kết đào tạo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không quá 05 năm, kể từ ngày phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm và không quá thời hạn thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết.

Nghị định này thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 124/2014/NĐ-CP.

6/ Hướng dẫn phối hợp thi hànhq quyết định phá sản

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC về phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản đã được Liên bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 12/6/2018.

Thông tư liên tịch này hướng dẫn một số nội dung về phối hợp giải quyết thủ tục phá sản như sau:

– Sau khi nhận được thông báo của Tòa án về thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án về tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là người phải thi hành án. Thời hạn ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án là 05 ngày làm việc.

– Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản được chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong 30 ngày, kể từ ngày có hiệu lực. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định Tòa án giải quyết phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên.

– Sau 30 ngày kể từ ngày người mua tài sản nộp đủ tiền mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không giao được tài sản, giấy tờ cho người trúng đấu giá thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị và bàn giao toàn bộ giấy tờ cho cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện cưỡng chế giao tài sản, giấy tờ…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2018.

7/ Đầu tư gần 550 tỷ đồng cho chương trình “Không còn nạn đói”

Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/6/2018.

Chương trình này phấn đấu năm 2020, cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm, trong đó tăng mức tiêu thụ rau, củ quả trung bình đầu người lên 400g/ngày; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi toàn quốc xuống dưới 20%; Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm…

Chương trình có tổng kinh phí thực hiện khoảng 545,110 tỷ đồng và tập trung thực hiện các nội dung như: Xác định nhu cầu về dinh dưỡng hợp lý cho các độ tuổi của người dân trong hộ gia đình; Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em khi còn là bào thai đến khi tròn 2 tuổi; Hoàn thiện chính sách xã hội cần thiết nhằm hỗ trợ cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ được tiếp cận các dịch vụ dinh dưỡng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *