Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hữu từ 01/01/2018

1/ Hà nội thí điểm đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trong 2 năm

Đây là thông tin từ Quyết định 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại TP. Hà Nội.

Cụ thể, thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP. Hà Nội. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Một trong các quyền hạn của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị là được yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Thời gian thực hiện thí điểm là 02 năm (24 tháng) kể từ ngày 18/08/2018.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/08/2018.

2/ Địa chỉ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do hàng xuất khẩu

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

Thông tư chỉ rõ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương bao gồm:

– Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội – Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, địa chỉ: 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

– Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng – Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, địa chỉ: 7B Cách Mạng Tháng Tám, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

– Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh – Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, địa chỉ: Lầu 8, tòa nhà 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban hành kèm theo Thông tư này là: Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khoản…

Thông tư này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/06/2018.

3/ Phải khai báo y tế khi đưa thi thể, hài cốt qua biên giới

Ngày 25/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

Nghị định này yêu cầu thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới phải được khai báo y tế. Không cho phép vận chuyển qua biên giới thi thể, hài cốt do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Không cho phép nhập khẩu đối với mẫu vi sinh y học liên quan đến mẫu bệnh phẩm ở người chưa có giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm.

Việc kiểm tra giấy tờ được thực hiện với tất cả các thi thể, hài cốt vận chuyển qua biên giới. Các giấy tờ kiểm tra gồm: Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (kể cả tro cốt); Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát; Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam; Giấy tờ chứng minh tử vong đối với thi thể, hài cốt.

Thời gian hoàn thành việc kiểm tra này là không quá 15 phút/01 thi thể, hài cốt. Riêng việc kiểm tra thực tế đối với thi thể, hài cốt, thời gian hoàn thành là không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/08/2018.

4/ Chi hơn 4.400 tỷ đồng cho giáo dục vùng núi, dân tộc thiểu số

Ngày 27/06/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 775/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình này có tổng số vốn đầu tư 4.401,696 tỷ đồng và tập trung vào 02 nhiệm vụ chính như sau:

– Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú.

– Hỗ trợ trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các hạng mục thiết yếu của các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành 19 dự án đầu tư các trường phổ thông dân tộc nội trú đang xây dựng dở dang; Khởi công xây dựng mới 05 trường phổ thông dân tộc nội trú; Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh cho 1.070 trường và điểm trường phổ thông dân tộc bán trú…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

5/ Sẽ điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hữu từ 01/01/2018

Ngày 15/06/2018, Quốc hội thông qua Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Quốc hội quyết định thông qua 07 luật: Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về 09 dự án luật: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
Quyết định giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu. Nguồn kinh phí từ quỹ bảo hiểm xã hội.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, chuẩn bị nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 nhằm đảm bảo Luật Quy hoạch được triển khai thực hiện đồng bộ từ ngày 01/01/2019.

6/ Khung giá bán buôn điện của tập đoàn điện lực Việt Nam năm 2018

Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2265/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018.

Theo đó, khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực 2018 (chưa bao gồm VAT):

– Tổng công ty Điện lực Miền Bắc mức giá tối thiểu 1.185 đồng/kWh – tối đa 1.255 đồng/kWh;

– Tổng công ty Điện lực Miền Nam mức giá từ 1.389 đồng/kWh – 1.433 đồng/kWh;

– Tổng công ty Điện lực Miền Trung mức giá từ 1.183 đồng/kWh – 1.282 đồng/kWh;

– Tổng công ty Điện lực Hà Nội mức giá từ 1.437 đồng/kWh – 1.516 đồng/kWh;

– Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh mức giá từ 1.593 đồng/kWh – 1.658 đồng/kWh;

Khung giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện…, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/06/2018.

7/ Công bố thủ tục phục hồi danh dự

Tại Quyết định 1442/QĐ-BTP ngày 26/06/2018, Bộ Tư pháp đã công bố 28 thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp:

Trong đó có các thủ tục như: Thủ tục phục hồi danh dự; Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu; Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai…

Đối với phục hồi danh dự theo yêu cầu cầu người bị thiệt hại, đối tượng thực hiện thủ tục này là người có văn bản yêu cầu bồi thường thuộc 01 trong các trường hợp: người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại.

Kết quả thực hiện thủ tục này gồm: Tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương trong 03 số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Cổng thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Thủ tục này không có lệ phí.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018.

8/ Được lựa chọn trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 20/06/2018, Bộ Tư pháp có hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại Thông tư 08/2018/TT-BTP.

Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký để thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo quy định pháp luật. Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, pháp nhân trong phạm vi cả nước, không phân biệt theo địa giới hành chính nơi Trung tâm đặt trụ sở.

Thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký; thông tin về kê biên tài sản thi hành án hoặc thông tin về giải tỏa, kê biên tài sản thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự được gửi theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử; Qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

Trường hợp các giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã được đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà vẫn còn hiệu lực thì tổ chức, cá nhân không phải thực hiện đăng ký lại các biện pháp bảo đảm, hợp đồng đó theo quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/08/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *